søndag 22. november 2009

for lenge, lenge sidan...

Eg kom over eit gamalt avisutklipp her ein dag. Det vekte gamle og gode minner frå barndomen min. Eg hugsar godt kor stolte vi var då vi gjekk til lokalavisa og kunne meddele at vi hadde samla inn pengar til Redd Barna.


Det var ikkje kvardagskost å samle inn så mykje pengar, heile 1760,- kroner kunne vi sende avgarde til trengande born i det store og vide utland. Eg kan ikkje hugse heilt kva årstal dette var, men eg tippar det var i 1985 eller 1986.

Eg hugsar kor vi planla denne tombolaen, rulla lodd til den store gullmedalje og samla inn premiar både heime og med slekt og venar. Vi fekk også litt premiar med ulike butikkar, så premiane var mange - det var nok det som lokka griske og gjerrige sunnmøringar til å opne pengepungen.

I dag er slike tombolaer eit sjeldant syn - kan faktisk ikkje hugse å ha sett slike på mange år. Håpar at dei dukkar opp att snart, det er så koseleg å sjå kor engasjert born blir når dei får vere med å hjelpe andre.

(for dei som ikkje veit kven eg er, så står eg som nummer tre frå venstre)

Ha ei strålande veke alle saman

Ingen kommentarer:

Å VÆRE STERK

Å være sterk er ikke å aldri falle, å alltid vite, å alltid kunne.
Å være sterk er ikke å å orke og le, å hoppe høyest eller ville mest.
Å være sterk er ikke å løfte tyngst, eller å alltid lykkes.
Å være sterk, er å se livet som det er, å akseptere dets kraft, og ta del i det.
Å være sterk er å falle til bunnen og slå seg hardt
- og komme tilbake.