søndag 23. november 2008

Unn deg et øyeblikks ro;
da forstår du hvor fånyttes
du haster omkring.
Lær deg
å tie; da merker du at du har
snakket altfor mye.
Vær vennlig;
da innser du at din dom over
andre var altfor hard.

Å VÆRE STERK

Å være sterk er ikke å aldri falle, å alltid vite, å alltid kunne.
Å være sterk er ikke å å orke og le, å hoppe høyest eller ville mest.
Å være sterk er ikke å løfte tyngst, eller å alltid lykkes.
Å være sterk, er å se livet som det er, å akseptere dets kraft, og ta del i det.
Å være sterk er å falle til bunnen og slå seg hardt
- og komme tilbake.